Brandstam Revisionsbyrå

Om Brandstam revisionsbyrå AB

Välkommen till oss!

Brandstams Revisionsbyrå AB startade 1993. Vi är en mindre revisionsbyrå som jobbar med små och medelstora företag. Vi är själva företagare och är därför väl förtrogna med de frågor mindre företag ställs inför. Inga frågor är främmande för oss och om vi själva inte har kompetensen eller möjligheten att hjälpa till har vi ett brett kontaktnät som vi använder oss av.

Om oss

Tjänster

Vad vi kan göra för dig

Många företagare lägger ner onödigt mycket tid på frågor som ligger utanför den normala verksamheten. Oavsett om du som företagare omfattas av revisionsplikten eller inte så erbjuder vi något för dig.

Våra tjänster

Nyheter

Här finns allt ni behöver inför årets bokslut

Inför bokslutet finns en del saker att tänka på: Minneslista